Có thể dùng được với tất cả các loại đầuu nối khí nén.

Các chiều dài tiêu chuẩn: 25-50-100 m